Zrównoważony rozwój

Fomax chce zapewniać i pomagać  w tworzeniu zrównoważonego świata stosując zaawansowane praktyki środowiskowe.
Nasza firma chce zapewniać i pomagać w tworzeniu zrównoważonego świata stosując zaawansowane praktyki środowiskowe.

  • termomodernizacja kolejnego budynku,
  • powiększenie instalacji fotowoltaicznej o kolejne ogniwa,
  • wymiana źródła ciepła na urządzenia kondensacyjne,
  • zastosowanie dodatkowej instalacji deszczowej do wykorzystania w pielęgnacji, zieleni wokół budynków przedsiębiorstwa,
  • wymiana źródeł oświetlenia w ciągach komunikacyjnych na energooszczędne, oraz zastosowanie czujników ruchu,
  • zastosowanie zegara astronomicznego w instalacji oświetlenia parkingu przy, budynku firmy,

Powyższe terminowe cele to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz gazu. Zmniejszenie emisji gazów, zmniejszenie strat energii. Są kolejnym krokiem do utrzymania działalności przedsiębiorstwa w 100% z energii odnawialnej.

Dla zrównoważonego świata!!!


Podstawowym elementem naszej odpowiedzialności społecznej jest opracowanie i wytwarzanie produktów zmniejszając straty energii, wody, gazu oraz ograniczając emisję CO2.