Polityka środowiskowa

Fomax włącza się w proces odbudowy i ochrony naszej planety, optymalizując procesy produkcyjne w zakresie zużycia mediów, zmniejszając emisje zanieczyszczeń oraz ciągle monitorując aspekty środowiskowe.
Współczesny postęp degradacji środowiska naturalnego i zmniejszające się złoża zasobów naturalnych wykorzystywanych przez ludzkość, nie pozostawia wątpliwości jakie działania należy podejmować w tym obszarze, aby przyszłe pokolenia, mogły cieszyć się niezwykłymi walorami środowiska naturalnego.

Środowisko naturalne to wspólne dobro całego społeczeństwa i każda organizacja, człowiek powinien o nią dbać i starać się ograniczać swój negatywny wpływ, aby otaczający nasz świat flory i fauny zachować dla przyszłych pokoleń w jak najlepszej kondycji.

W naszej działalności spełniamy wszystkie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.


Naszym celem w zakresie zarządzania środowiskiem jest zapewnienie ograniczenia wpływu naszych procesów na środowisko,
co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jego stanu.


Firma nasza od swojego początku działalności tj. przeszło 30 lat w swojej strukturze miała w swojej działalności zbieranie, zagospodarowanie i transport odpadów, przekazywanie do recyklingu odpadów opakowaniowych, które po przetworzeniu wykorzystujemy ponownie do wytwarzania nowych opakowań.

Firma podczas swojej działalności uruchomiła urządzenia do belowania i konfekcjonowania odpadów, w tym procesu segregacji, co bezpośrednio przyczyniło się o dbanie o środowisko.

Urządzenia nasze są umiejscowione bezpośrednio w miejscach wytwarzania odpadów, które są precyzyjnie segregowane pod względem przydatności i przekazywane do przedsiębiorstw poddających je recyklingowi i przetwórstwa pod produkt, który wykorzystujemy do dalszego przetwarzania. Odpady, które wykorzystujemy w naszej wiodącej działalności to przede wszystkim odpady z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych.


Nasze doświadczenie i wymogi do recyklingu wymusiły na nas, a tym samym u naszych kontrahentów, wprowadzenia polityki zagospodarowania odpadów, w tym ścisłej wstępnej segregacji.

Powyższa polityka zagospodarowania odpadów dotyczy naszego zakładu produkcyjnego oraz powierzchni biurowej.

Do prowadzenia w/w działalności od samego początku złożenie naszej firmy posiadaliśmy wszelkie urzędowe zezwolenia, które były uaktualniane wobec zmieniających się przepisów prawnych.

Nasze doświadczenie udostępnialiśmy i udostępniamy naszym obecnym i potencjalnym klientom wspomagając ich dokumentami potwierdzających odzysk i recykling odpadów. Informujemy naszych klientów o obowiązku sprawozdawczości oraz o aktualizacji przepisów.


Wytwarzane podczas prowadzonej przez nas działalności produkcyjnej odpady, są przez nas segregowane na następujące rodzaje:

  • odpady z papieru i tektury
  • odpady z tworzyw sztucznych

Część wytworzonych przez nas odpadów przekazujemy do utylizacji i recyclingu do zewnętrznych specjalistycznych firm, działających legalnie na rynku a część ponownie wykorzystujemy lub poddajemy recyklingowi.

Zarówno w biurze jak i na produkcji stosujemy energooszczędne oświetlenie i wprowadziliśmy zasadę wyłączania oświetlenia tam, gdzie nie jest ono potrzebne w danej chwili. Klatki schodowe wyposażone są w czujniki ruchu oraz energooszczędne źródła światła.

Kupując nowe lub modernizując obecnie stosowane urządzenia techniczne wykorzystywane przez nasze zakłady, zawsze bierzemy pod uwagę rozwiązanie ograniczające zużycie energii elektrycznej.

Jesteśmy przekonani, że podejmując powyższe działania przyczyniamy się między innymi do zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy procesie produkcji tej energii. Każdego roku stawiamy sobie mierzalne cele związane z niniejszą polityką środowiskową, a następnie po ustalonym okresie analizujemy stopień ich osiągnięcia.

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia zrównoważonego społeczeństwa będziemy prowadzili działalność gospodarczą z perspektywy ciągłego poprawiania wydajności w zakresie ochrony środowiska, wzrostu gospodarczego i odpowiedzialności społecznej.

Propagujemy i przekazujemy systemowo pracownikom informacje na temat ochrony środowiska, motywując ich do zachowań proekologicznych. Kadra kierownicza jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji.